Wat is een bedrijfsarts en wat zijn de bijbehorende taken?

De bedrijfsarts is een specialist in arbeid en gezondheid die zich richt op het bevorderen en bewaken van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Bedrijfsartsen werken in nauwe samenwerking met werkgevers, werknemers en andere deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. In dit artikel zullen we enkele belangrijke taken van een bedrijfsarts bespreken. Op zoek naar bedrijfsarts vacatures? Op Co2work.nl zijn diverse leuke vacatures te vinden.

Gezondheidsbeoordelingen

Een van de belangrijkste taken van een bedrijfsarts is het uitvoeren van gezondheidsbeoordelingen van werknemers. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de fysieke en mentale gezondheid van werknemers, hun vermogen om bepaalde taken uit te voeren en eventuele risico’s die zij lopen op de werkvloer. Door deze beoordelingen kunnen bedrijfsartsen advies geven aan werkgevers over hoe zij de gezondheid en veiligheid van hun werknemers kunnen verbeteren.

Adviseren over arbeidsomstandigheden

Bedrijfsartsen spelen ook een belangrijke rol bij het adviseren van werkgevers over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij kunnen helpen bij het opstellen van gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen en het beoordelen van de effectiviteit van bestaande maatregelen. Daarnaast kunnen bedrijfsartsen werkgevers adviseren over het aanpassen van werkplekken en taken om de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren.

Begeleiden van werknemers bij re-integratie

Wanneer werknemers door ziekte of letsel tijdelijk of langdurig niet kunnen werken, kan de bedrijfsarts helpen bij hun re-integratie. Bedrijfsartsen werken samen met werknemers en werkgevers om te bepalen welke aanpassingen op de werkplek nodig zijn om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Ook kunnen bedrijfsartsen werknemers adviseren over het voorkomen van terugval en het behouden van hun gezondheid op de lange termijn.

Preventie van beroepsziekten

Bedrijfsartsen spelen ook een belangrijke rol bij het voorkomen van beroepsziekten. Zij kunnen werkgevers adviseren over het minimaliseren van risico’s op de werkvloer en het nemen van preventieve maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Ook kunnen bedrijfsartsen werknemers adviseren over hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen risico’s op de werkvloer.

Bijdragen aan gezondheidsbeleid

Ten slotte kunnen bedrijfsartsen ook bijdragen aan het gezondheidsbeleid van organisaties. Door bijvoorbeeld gezondheidsbeoordelingen uit te voeren en trends in gezondheidsproblemen op de werkvloer te identificeren, kunnen bedrijfsartsen werkgevers adviseren over strategieën om de gezondheid en veilig van werknemers. Interesse gekregen in het worden van een bedrijfsarts? Vacatures voor bedrijfsartsen zijn te vinden via internet en o.a. Co2work.nl.