Werkwijze

Voedingsadvies op maat

In onze praktijk behandelen wij patiënten bij het aankomen of verliezen van gewicht en we gaan samen werken aan door voeding beïnvloedbare beperkingen of stoornissen. Hierbij wordt voedingsadvies gegeven dat volledig is afgestemd op de unieke situatie van een patiënt. Op deze manier kunnen mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, nierfalen en kanker geholpen worden. Ook zwangere vrouwen kunnen bij ons terecht voor het beste voedingsadvies. Voor iedere patiënt is een passende behandelmethode te vinden.

Nadat is vastgesteld waar een patiënt aan lijdt, gaan we aan de slag met een behandeling, welke wordt gebaseerd op mono- en multidisciplinaire richtlijnen. Dit betekent dat er gekeken wordt naar protocollen uit een specifiek specialisme binnen diëtiek, maar ook naar algemene bepalingen. In samenspraak met de patiënt wordt vervolgens de gewenste, passende behandeling vastgesteld.

Deze behandeling kan erg ingrijpend zijn en een inbreuk vormen op het dagelijkse eet- en leefpatroon van een patiënt. Daarom ondersteunen wij vanuit onze praktijk de motivatie van patiënten en we spelen in op wensen en mogelijkheden om het gewenste resultaat te behalen. We leveren maatwerk en stellen doelen altijd in samenspraak. Zo worden patiënten op hun gemak gesteld en kan de gewenste gedragsverandering plaatsvinden.